Om oss

Sandnes Symfoniorkester

Sandnes Symfoniorkester er en av byens eldste musikkinstitusjoner, stiftet i 1895. Orkesteret har i dag ca. 60 medlemmer sammensatt av profesjonelle musikere, musikkarbeidere og amatører. Symfoniorkesteret har et høyt aktivitetsnivå med 10-15 konserter/forestillinger i sesongen. Disse spenner fra tradisjonelle symfonikonserter, opera, ballett og populærkonserter til barne- og skolekonserter.

Orkesteret har ingen fast dirigent, og henter dermed inn både dirigenter og solister av høyt nivå til de ulike prosjektene. Av disse kan nevnes; Kjell Seim, Jan Bjøranger, Odd Sveinung Johnsen, Dag Nilssen, Per Kristian Skalstad, Trond Husebø, Bastien Ricquebourg og Morten S. Wensberg.

Historie

Allerede i 1895 fikk Sandnes sin første orkestergruppe, Sandnæs Strygeorkester. Samme år ble Sverre Sigurdsons Musikkkorps stiftet. Med dette starter orkesterhistorien i Sandnes. Thorvald Oftedal, også kalt ”musikkens far”, var en av initiativtakerne, og regnes også som grunnlegger av både orkester- og korpsmusikken i Sandnes.

I 1944 ble Sandnes Orkesterforening et resultat av samarbeidet mellom strykeorkesteret og Sverre Sigurdsons Musikkorps.

Dirigenter

I orkesterets pionertid dukker det opp mange viktige dirigentnavn. Gunnar Arneson overtok dirigentplassen etter Thorvald Oftedal i 1910. I Arnesons tid som dirigent ble det mange suksessrike konserter sammen med mannskoret Sandneskameratene.

Deretter fulgte kjente dirigentnavn som Finn Audun Oftedal (senere dirigent for Trondheim symfoniorkester) fra 1944-46 og 1947-50, Thore Øvestad, Lars Mæland 1951-60 (senere domorganist i Stavanger ), Ragnar Borge og Kåre Opdal 1962-64 og 1966-72.

Det var i perioden med Kåre Opdal som dirigent at orkesteret utviklet seg til et fullt bemannet symfoniorkester. Da ble også orkesterskolen en realitet (1964). I 1969 ble orkesterskolen overtatt av Sandnes kommune. Med dette var landets første kommunale musikkskole en realitet. Dette ble også den spede begynnelsen til musikklinjen på Sandnes gymnas. Dette har medvirket til at byen har knyttet til seg mange dyktige musikkpedagoger.

I Opdals periode ble Thorvald Oftedals Minnefond opprettet, samtidig som det ble arrangert faste talentkonkurranser for å oppmuntre lokale talenter Dette har også vært en medvirkende årsak til god rekruttering fra musikklinjen.

Fra 1960-årene og fram til i dag har orkesteret blitt dirigert av blant andre Petr Cejka, Steinar Eielsen, Per Egil Hovland, Per Dahl, Bjørn Wold , Ray Farr, Odd Sveinung Johnsen, Morten Wensberg, Jan Bjøranger og Dag Nilssen. Orkesteret har i tillegg engasjert flere gjestedirigenter som Rolf Gupta, Alf Årdal og Terje Boye Hansen. Orkesteret har gjennom disse periodene hatt jevn framgang.

Sandnes Opera og Operettekompani

Dag Nilssen var initiativtaker til samarbeidet med Sandnes Operakor, og i 2003 ble Sandnes Opera- og Operettekompani (SOOK) stiftet. Målet var fremme musikkteater for sandnespublikummet. I denne perioden har orkesteret gjennomført mange store opera-, operette- og ballettforestillinger, ofte i samarbeid med Den norske Opera.

Bymusikerordningen

Etter hvert ble det opprettet betalte deltidsstillinger i orkesteret. Først tre gruppelederstillinger i 1969 i tillegg til dirigenthonorar. I 1980-årene opplevde orkesteret kriselignende tilstander med svak rekruttering og synkende medlemstall. Her ble bymusikerordningen redningen. Det ble tatt initiativ til å opprette kommunale deltidsstillinger i orkesteret for profesjonelle musikere og musikkskolelærere. Ordningen med bymusikere har gitt orkesteret en merkbar nivåheving. I dag har orkesteret 17 fast ansatte musikere (2010). Bymusikerordningen blir også kalt ”Sandnes-modellen” i orkester-Norge.

Mangfold og variasjon

Orkesteret spiller variert musikk oog har hatt mange samarbeidspartnere. Orkesteret har framført store korverk sammen med ulike kor fra distriktet. Utallige solistkonserter, symfonier, populærmusikk av ulike slag, operaer og operetter i samarbeid med Den norske Opera, julekonserter, barne- og skolekonserter og ballettforestillinger er noen av prosjektene orkesteret har hatt i de senere år. Av solister har vi hatt gleden av å samarbeide med Arve Tellefsen, Eir Inderhaug, Erling R. Eriksen, Ingerine Dahl, Kjersti Dahle, Lill Lindfors, Halvdan Sivertsen m.fl.

Konsert- og øvingslokale

Orkesteret har holdt til i ulike øvingslokaler opp gjennom årene. Det aller første lokalet var Sandnes Forsamlingslokale A/S, eller ”Turnen” som den også ble kalt. Senere har det vært Sandnes Sparebanks første bygg, Sandnes kulturskole (tidl. Sandnes gymnas). Høsten 2010 fikk orkesteret nye øvingslokaler i det nye praktbygget Vågenskolen hvor også og kulturskolen holder til.

Nytt kulturhus har gitt orkesteret helt nye muligheter

Før år 2000 ble mange av konsertene framført i den ”gamle” kinoen i Sandnes. Etter at byen fikk sitt eget kulturhus, har den flotte konsertsalen blitt en kjær hjemmearena for orkesteret. Den offisielle åpningen var nyttårsaften 1999, der orkesteret spilte seg inn i et nytt millenium. Den nye konsertsalen har gitt orkesteret muligheten til å framføre store verk som Carmina Burana og balletten Nøtteknekkeren. Også dette har bidratt til at orkesteret har nådd nye høyder, og har fått rykte på seg for å være ett av landets beste amatørorkester.

Navneskifte

1.august 2012 skriftet Sandnes Orkesterforening navn til Sandnes Symfoniorkester.